ร่วมค้นหาศักยภาพโดยกำเนิด ด้วยนวัตกรรม Dermatoglyphics

นัดหมายกับเรา

เข้ารับการสแกนลายนิ้วมือ

รับผลการวิคราะห์

สแกนลายนิ้วมือไปทำไม

การสแกนลายนิ้วมือสามารถใช้วิเคราะห์ศักยภาพโดยกำเนิด เมื่อเราทราบแล้วจะทำให้พัฒนาและโฟกัสได้ตรงจุดมากขึ้น

  • พัฒนาศักยภาพของตนเอง วางแผนชีวิตในอนาคต
  • เข้าใจตนเอง ปรับตัวเข้าหากันได้ง่ายขึ้น
  • ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้

บริการพัฒนาศักยภาพ

เข้าใจลักษณะนิสัยโดยกำเนิดได้มากขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพิ่มความเข้าใจ ลดความขัดแย้ง ด้วยวิธีการสื่อสารและการเลี้ยงดูที่เหมาะสมกับตัวตน

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากเรา

ลักษณะนิสัยโดยกำเนิด

ลักษณะนิสัยโดยกำเนิด

เข้าใจลักษณะนิสัยโดยกำเนิดของลูกได้มากขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพิ่มความเข้าใจ ลดความขัดแย้ง ด้วยวิธีการสื่อสารและการเลี้ยงดูที่เหมาะสมกับตัวตนของลูก


 ศักยภาพโดยกำเนิดทั้ง 10 ด้าน

ศักยภาพโดยกำเนิดทั้ง 10 ด้าน

ทราบถึงความถนัดหรือศักยภาพโดยกำเนิดของลูก เพื่อนำไปสู่การเข้าใจเอกลักษณ์และความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคล เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง ลดการเปรียบเทียบเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข


ความฉลาด 5 ด้าน

ความฉลาด 5 ด้าน

ทราบและเข้าใจความฉลาดทั้ง 5 ด้านของลูก ซึ่งประกอบไปด้วย ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ (CQ) ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา (AQ) และ ความฉลาดในการเข้าสังคม (SQ)


 รูปแบบการเรียนรู้

รูปแบบการเรียนรู้

ทราบช่องทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับลูก ไม่ว่าจะเป็นผ่านการมองเห็น ผ่านการฟัง หรือ ผ่านการปฏิบัติ เพื่อเสริมประสิทธิภาพและลดเวลาในการจดจำหรือทบทวนเนื้อหาและข้อมูลทั้งในและนอกห้องเรียน


บริการของเรา

Platinum Package

  • ฟังผลวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญทางออนไลน์
  • ไฟล์เสียงบรรยายอธิบายในแต่ละหัวข้อ
  • รับผลวิเคราะห์แบบไฟล์ pdf
  • เล่มรายงานพิมพ์สี่สี

Gold Package

  • อ่านผลวิเคราะห์แบบไฟล์ pdf

Package สำหรับสถานศึกษา องค์กร

  • ติดต่อสอบถามเพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ
คำถามที่พบบ่อย

ไม่ใช่ เพราะ การวิเคราะห์ลายนิ้วมือใช้ลายผิวบริเวณปลายนิ้วที่เกิดจากรหัสพันธุกรรมของมนุษย์(ลายนิ้วมือ) ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต ในขณะที่การดูดวงชะตาจะใช้ลายผิวบนฝ่ามือซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัย สภาพแวดล้อม อาหารและอารมณ์ นอกจากนี้ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ลายนิ้วมือจะบ่งชี้ถึงการทำงานของสมอง ไม่ใช่เรื่องโชคชะตา เคราะห์กรรมหรืออนาคต

มีวิธีการทดลองและค้นพบหาคำตอบถึงศักยภาพและตัวตนของบุคคลอยู่จำนวนมาก แต่จะดีกว่าแค่ไหนหากเราได้ใช้นวัตกรรมที่มีการพิสูจน์แล้วทางวิทยาศาสตร์และสถิติ ทำให้ไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลา เงินทอง และทรัพยากรไปกับการลองผิดลองถูก หรือแบบสอบถามที่สามารถคลาดเคลื่อนได้ด้วยตัวแปรอื่นๆ เช่น ประสบการณ์ สภาพแวดล้อม อารมณ์และความรู้สึก

ไม่จำเป็นเนื่องจากเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนแล้วว่าลายนิ้วมือของเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต ไม่ว่าจะด้วยหลักฐานทางการแพทย์ หรือนิติวิทยาศาสตร์ก็ตาม ดังนั้นผลที่ได้จึงมีความคุ้มค่ามากเพราะวิเคราะห์เพียงครั้งเดียวสามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต

การวิเคราะห์ผลรายงานโดยผู้เชี่ยวชาญของ Find U มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ยกตัวอย่างเช่น การให้คำแนะนำอาชีพหากบุคคลนั้นมีศักยภาพที่ไม่สอดคล้องกับการเรียนต่อด้านแพทย์ ไม่ได้หมายความว่าความฝันและอนาคตของเขาจะต้องดับลง แต่เราจะเน้นการดึงจุดเด่นเพื่อมาเสริมสร้างให้บุคคลนั้นสามารถทำตามความฝันได้ รวมทั้งการให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ การยอมรับ และวิธีการพัฒนา ซึ่งจะส่งผลให้แรงกดดันและความเครียดต่อบุคคลนั้นลดลงตามไปด้วย

สอบถามข้อมูล

  • กรอกรายละเอียดที่ต้องการสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์

061-803-8883,084-608-5461


ประชาสัมพันธ์

footer-frame